Sport, cultuur en recreatie

Tot dit programma behoren niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport, accommodaties voor sportbeoefening, activiteiten  ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel, activiteiten gericht op kunst en cultuur, cultureel erfgoed, zorg  voor fysieke en elektronische cultuurdragers en openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Ambitie

Sport, cultuur en recreatie vergroten het leefgenot en de gezondheid. Wij vinden het daarom belangrijk dat hiervoor een aantrekkelijk aanbod is van activiteiten en voorzieningen.

Lasten & baten

Lasten

€ 17.542

10,7 %

Baten

€ 2.029

1,2 %

ga terug