Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Tot dit programma behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie en gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorzieningen.

Ambitie

Vitale kernen en wijken. Daar zetten we ons extra voor in. Samen met onze inwoners zorgen we voor een prettige leefomgeving. We gaan verpaupering tegen en spelen in op nieuwe en duurzame woonvormen, winkelconcepten en bedrijfsterreinen. Het gebruik van groene energie stimuleren wij.

Lasten & baten

Lasten

€ 4.344

2,7 %

Baten

€ 2.280

1,4 %

ga terug