Verkeer, vervoer en waterstaat

Tot dit programma behoren taken op het gebied van verkeer en bijbehorende infrastructuur, parkeervoorzieningen, havens voor recreatieve scheepvaart, (beroeps)scheepvaart en bijbehorende infrastructuur en openbaar vervoer met bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen.

Ambitie

Een tolvrije tunnel biedt kansen voor heel Zeeland. Daarom willen wij een brede Zeeuwse lobby voor dit onderwerp. Verder maken we ons sterk voor de spoorlijn op de Oostelijke Kanaaloever. We zorgen voor een goede bereikbaarheid.

Lasten & baten

Lasten

€ 11.281

6,9 %

Baten

€ 297

0,2 %

ga terug