Investeringsprogramma 2020-2023

Investeringsprogramma 2020-2023

 

Omschrijving investering

2020

2021

2022

2023

Afs term

Verkeer, vervoer en waterstaat

Reconstructie wegen

1.621

1.621

1.621

1.621

30

Strooiers groot en strooier klein

65

90

10

Aanhanger met strooier klein

40

10

Tractie straatreiniging

570

80

div

Uitvoering beleidsplan openbare verlichting vernieuwing armaturen

296

296

296

296

20

Uitvoering beleidsplan openbare verlichting verbetering lichtmasten

118

118

118

118

40

Ontwikkeling Veerhaven Terneuzen fase 1b, 2 e.v.

575

200

30

Parkeerautomaten straatparkeren

119

10

Dynamische afsluiting Noordstraat Axel

100

15

Economie

Herstructurering (revitalisering) bedrijventerreinen

100

100

100

30

Onderwijs

Herpositionering onderwijshuisvesting Rivierenbuurt

PM

Onderwijshuisvesting Hoek

PM

Onderwijshuisvesting Westdorpe

PM

Onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs

PM

Gymnastieklokaal Hoek

PM

Sport, cultuur en recreatie

Landschapsuitvoeringsplan

90

90

90

15

Podiumwagen

70

10

Hekwerk FC Axel

50

25

Kunstgrasveld FC Axel

400

10/30

Verzamelbudget sportaccommodaties

125

125

125

20

Energie neutraal bouwen nieuwe bibliotheek Kop Noordstraat

430

15

Volksgezondheid en milieu

Tractie afvalinzameling

933

879

120

div

2 hoge containers met deksel en 2 hoge containers open

68

10

Uitvoering WRP (voorheen VGRP)

2.200

2.200

2.200

2.200

65

Extra middelen uitvoering WRP

2.047

753

1.178

264

65

Afvalwater transportsysteem

679

679

679

679

65

Aanhanger begraafplaats

8

10

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Verbinding (winkel)gebieden, Axelsedam

2.600

30

Overzicht Overhead

Machines, materiaal en tractiemiddelen afdeling R&B

731

255

1.267

952

div

Tachymeter

40

7

2 Electrische auto's

115

8

Huisvesting stadhuis/stadskantoor Terneuzen

3.000

25

Totaal

13.278

10.317

8.749

6.248