Volksgezondheid en milieu

Tot dit programma behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen, gemeentelijke taken afvalwater en waterhuishouding, inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval, bescherming van het milieu en lijkbezorging

Ambitie

We geven extra aandacht aan energietransitie, klimaatbeleid en afvalinzameling. Daarnaast onderzoeken wij of we de rioolheffing kunnen koppelen aan het watergebruik. Hiermee bereiken wij een andere heffingsgrondslag en stimuleren we duurzaam gebruik van water.

Lasten & baten

Lasten

€ 15.403

9,4 %

Baten

€ 14.811

9,0 %

ga terug