Bestuur en ondersteuning

Tot dit programma behoren facilitering van de bestuursorganen, burgerzaken en taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek taakveld is toe te rekenen.

Ambitie

Wij organiseren goede, efficiënte en moderne dienstverlening. We betrekken inwoners op nieuwe manieren en zijn zelf betrokken bij netwerken en initiatieven. We staan open voor samenwerking die ons versterkt.

Lasten & baten

Lasten

€ 5.873

3,6 %

Baten

€ 2.510

1,5 %

ga terug