Economie

Tot dit programma behoren algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid, activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid, op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente en de activiteiten gericht op het op de kaart zetten van de gemeente.

Ambitie

We zetten de schouders onder duurzaamheid. We optimaliseren de samenwerking met bestaande bedrijven en trekken nieuwe bedrijven aan. We benutten de ‘kanaalsprong’. We werken aan vitale kernen, wijken, winkelgebieden en bedrijfsterreinen. We willen dat arbeidsmigranten goed in onze gemeente kunnen wonen en integreren.

Lasten & baten

Lasten

€ 5.102

3,1 %

Baten

€ 3.980

2,4 %

ga terug