Deze begroting sluit aan op de uitgangspunten van het coalitieakkoord en de perspectievennota. Met ambitieuze doelen bouwen we verder aan een goede toekomst. Wij zetten bij alles in op een sterk, betrokken en vitaal Terneuzen. Daarbij werken we tegelijkertijd aan een lagere schuldpositie.

 • Waar komt ons geld vandaan

  € 163.894

  100,0 %

 • Waar gaat ons geld naar toe?

  € 163.894

  100,0 %

 • Woonlasten
 • Wat is onze vermogenspositie? x € 1.000
 • Schuld per inwoner

Baten € -163.894.418

Lasten € 163.894.418

Baten

€ -2.510.154

Lasten

€ 5.873.029

Baten

€ -43.937

Lasten

€ 5.512.061

Baten

€ -297.488

Lasten

€ 11.281.288

Baten

€ -3.979.806

Lasten

€ 5.102.262

Baten

€ -3.912.299

Lasten

€ 8.662.597

Baten

€ -2.028.714

Lasten

€ 17.542.455

Baten

€ -15.147.667

Lasten

€ 68.902.689

Baten

€ -14.811.060

Lasten

€ 15.402.762

Baten

€ -113.857.072

Lasten

€ 2.530.849

Baten

€ -1.777.703

Lasten

€ 17.255.111

Baten

€ -3.248.501

Lasten

€ 1.485.497