Economie

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten per programma?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3.1 Economische ontwikkeling

Lasten

841

841

1.246

1.046

1.046

846

Baten

10

8

0

0

0

0

Saldo

832

833

1.246

1.046

1.046

846

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

733

2.451

3.240

2.121

2.739

2.739

Baten

995

2.450

3.231

2.112

2.730

2.730

Saldo

-262

1

9

9

9

9

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen

Lasten

150

140

167

168

168

168

Baten

106

123

123

124

124

125

Saldo

44

18

44

44

43

44

3.4 Economische promotie

Lasten

422

533

449

508

448

447

Baten

547

712

625

630

635

640

Saldo

-125

-179

-177

-122

-188

-193

Totaal programma Economie

Lasten

2.146

3.965

5.102

3.843

4.401

4.200

Baten

1.658

3.293

3.979

2.866

3.489

3.495

Saldo

489

673

1.122

977

910

706