Onderwijs

Reserves

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Toevoegingen:

tableCell2

tableCell3

tableCell4

tableCell5

tableCell6

tableCell7

Onttrekkingen:

tableCell2

tableCell3

tableCell4

tableCell5

tableCell6

tableCell7

Reserve kapitaallasten econ.nut programma 4

2

2

2

2

2

2

Reserve onderwijsbeleid

8