Bestuur en ondersteuning

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten

Programma en omschrijving

2020

2021

2022

2023

Bestuur en Ondersteuning

Strategische applicaties

200

Flex- en stiltewerkplekken

35

Verkiezingen

77

77

77

Voertuigvolgsysteem

22

Aanpassing gebouwen ivm VN verdrag Handicap

30

Regionale en grensoverschrijdende samenwerking

125

125

125