Portefeuillehouder

J.A.H. Lonink

Burgemeester

J.A.H. Lonink

J.A.H. Lonink

voert de portefeuilles:

  • Beleidscoördinatie
  • Gemeentelijk ambassadeur (inclusief representatie)
  • Grensoverschrijdende samenwerking
  • Havengerelateerde bedrijven
  • Verkiezingen en referenda
  • Veiligheid
  • Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen

vertegenwoordiger in:

-   Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) Kanaalzone (AB/RvB lid)
-   Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) (lid)
-   Gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports (ZSP) / North Sea Port (DB lid)
-   Breed bestuurlijk overleg Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (lid)
-   Tafel van 15 (lid)
-   Euregio Scheldemond (DB lid)
-   Politie Zeeland – West-Brabant Veiligheidscollege (lid)
-   Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) (bestuursvergaderingen; bestuurslid)
-   Glastuinbouw Zeeland
-   Economic Board Zeeland (lid)
-   Basisteamdriehoek

-   Veiligheidshuis

ga terug