F. Verbonden partijen

Wat kosten de verbonden partijen?

Wat kosten de verbonden partijen?

Naam verbonden partij

Lasten /Baten

1. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwerking Zeeland (OLAZ)

1.213

2. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

2.250

3. Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

4.172

4. Arbeidsintegratiebedrijf Dethon

10.047

5. Zeeland Seaports (ZSP)

0

6. Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws–Vlaanderen

2.488

7. Grensoverschrijdend openbaar lichaam (GOL) aan-z

4.822

9. PZEM (voormalig NV Delta)

0

10. Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) Kanaalzone

0

11. Sabewa

800

12. RUD Zeeland

967