Portefeuillehouder

P.A.F. Stoker

Wethouder

P.A.F. Stoker

P.A.F. Stoker

voert de portefeuilles:

 • Bestuur en ondersteuning (exclusief verkiezingen en referenda en gronden en gebouwen)
 • Adviesraad Participatiewet (=stuurgroep Dethon)
 • Bedrijfsvoering: personeel en organisatie, facilitaire zaken, communicatie, ICT en juridische zaken

geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan:

 • Dienstverlening
 • Informatiehuishouding, informatiebeveiliging en data-analyse
 • Overheids-en burgerparticipatie
 • Regionale samenwerking
 • WSP
 • Werk en inkomen
 • Sociale zaken - Sociaal domein
 • Zeeuws Archief

vertegenwoordiger in:

-   Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam Welzijn Aan-Z (lid)
-   Tafel van 15 (lid)
-   Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland (plv lid)
-   Bewonersbijeenkomst Terneuzen – West (lid)
-   Regionaal Platform Fraudebestrijding Zuid-West (lid)

ga terug