Portefeuillehouder

J.F. Begijn

Wethouder

J.F. Begijn

J.F. Begijn

voert de portefeuilles:

  • Economie
  • Toerisme en plattelandsontwikkeling
  • Midden- en Kleinbedrijf en marktzaken
  • Sport

geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan:

  • Acquisitie en economische ontwikkeling
  • Portefeuillehoudersoverleg

vertegenwoordiger in:

-   Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) Kanaalzone (lid RvB)
-   Gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports (ZSP) / North Sea Port (AB lid)
-   Stichting Citymarketing Terneuzen (lid)
-   Breed bestuurlijk overleg Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (lid)
-   Gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports (ZSP) (lid)
-   AvA Economische Impuls Zeeland
-   Plaatselijke groepen Leader (lid)
-   Bestuurlijk consortium Vitaal Platteland Zeeland en Selectiecommissie POP-3 (lid)

locoburgemeester:

  • 2e locoburgemeester
ga terug