Portefeuillehouder

J. Vervaet

Wethouder

J. Vervaet

J. Vervaet

voert de portefeuilles:

 • Gebouwen
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (excl.GR Samenwerkingsverband CVV)
 • Onderhoud en beheer openbare ruimte
 • Afval (inclusief afvalstoffenheffing) (vuil water)
 • Begraafplaatsen
 • Inkoop
 • Sociaal domein
 • Stuurgroep Sociaal domein
 • BOSAZ
 • Kinderboerderij

geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan:

 • Praktische uitwerking van het VN-verdrag (New York) inzake rechten van personen met een handicap
 • Kinderboerderij
 • WMO

vertegenwoordiger in:

-   Gemeenschappelijke regeling Arbeidsintegratiebedrijf Dethon (AB/DB lid)
-   Stuurgroep Participatiewet (= Stuurgroep Dethon)
-   Stuurgroep CZW  
-   Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ) (lid)
-   Portefeuillehoudersoverleg CZW
-   DC/CZW
-   Huiscommissie ’t Meulengat (lid)
-   GR Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen (CVV) (plv lid)
-   Gemeensch.regeling Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) (plv lid)
-   Stichting Citymarketing Terneuzen (plv lid)
-   Bestuur stichting de Zeeuwse Ombudsman (lid)
-   Raad van Advies Zorgkantoor Zeeland (lid)
-   Stuurgroep Zorg Dichtbij (lid)

ga terug