Verkeer, vervoer en waterstaat

Doelen en prestaties

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

De transformatie en leefbaarheid van het centrum van Terneuzen stimuleren door adequaat in te spelen op de ontwikkelingen in en rond de binnenstad van Terneuzen.

tableCell3

tableCell5

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Het monitoren van de effecten op de verkeersstromen en parkeervoorzieningen als gevolg van alle nieuwe projecten.

december 2020

Toelichting

Parkeren
Goed parkeerbeleid sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van de omgeving. Parkeerbeleid stemmen we af op wat gebruikers van een bepaald gebied verwachten. Hierbij houden wij rekening met digitalisering. De randvoorwaarden hiervoor zijn:

  • Acceptabele loopafstanden van parkeerplaats naar bestemming;
  • Tarief in overeenstemming met faciliteiten;
  • Digitaliseren van aanvragen om een parkeervergunning.

Om alle verkeersstromen en modaliteiten goed in beeld te krijgen is het opstellen van een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan noodzakelijk. Vervolgens zullen we hier er ook een uitvoeringsagenda aan koppelen. Ook zijn er nieuwe CROW-normen beschikbaar voor wat betreft parkeren. De parkeernota zullen we hierop aanpassen.  In 2020 starten we met het opstellen van het verkeers- en vervoersplan.

tableCell3

tableCell5

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer gereed?

Het zorgen dat de bereikbaarheid en parkeervoorzieningen voor bezoekers van de binnenstad van Terneuzen goed geregeld zijn.

december 2020

Toelichting

Om alle verkeersstromen en modaliteiten goed in beeld te krijgen gaan we een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan opstellen. Vervolgens zullen we ook een uitvoeringsagenda hieraan koppelen.