Verkeer, vervoer en waterstaat

2.5 Openbaar vervoer

Inleiding

Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer, veerdiensten en voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer.