Portefeuillehouder

S.G.P. Suij

Wethouder

S.G.P. Suij

S.G.P. Suij

voert de portefeuilles:

  • Jeugd muv taskforce/inkoop jeugd
  • Onderwijs
  • Volksgezondheid

geeft extra aandacht door de portefeuilles heen aan:

  • Vitalisering

vertegenwoordiger in:

-   Gemeensch. regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) (AB en DB lid)
-   Stuurgroep GGZ 2.0 Zeeland (lid)
-   Portefeuillehoudersoverleg Jeugd Zeeland – thema Onderwijs – Zorg  
-   ZWS afgevaardigde VSV bestuursoverleg sociaal domein  
-   CZW portefeuillehoudersoverleg  
-   Bestuur stichting Technocentrum Zeeland (lid)  
-   Bestuursoverleg Onderwijs – Arbeidsmarkt

ga terug