Bestuur en ondersteuning

0.2 Burgerzaken

Inleiding

Tot dit taakveld behoren BRP, reisdocumenten, kadastrale informatie en verkiezingen en referenda.