Bestuur en ondersteuning

Financiën

Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

3.242

4.173

2.970

2.970

2.970

2.844

Baten

74

780

67

67

67

67

Saldo

3.168

3.393

2.904

2.903

2.903

2.778