Bestuur en ondersteuning

Financien

Wat mag het kosten ?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

1.250

1.589

1.494

1.132

1.164

1.168

Baten

1.545

1.612

1.821

913

913

913

Saldo

-295

-23

-327

220

251

255