Overhead

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0.4 Overhead

Lasten

15.863

16.162

17.255

17.166

17.233

17.197

Baten

2.077

1.939

1.778

1.768

1.760

1.760

Saldo

13.787

14.223

15.477

15.398

15.472

15.436

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Toevoegingen:

tableCell2

tableCell3

tableCell4

tableCell5

tableCell6

tableCell7

Onttrekkingen:

tableCell2

tableCell3

tableCell4

tableCell5

tableCell6

tableCell7

Rekeningsaldo

171

Reserve project publiekszaken

20

Investeringen

Omschrijving investering

2020

2021

2022

2023

Machines, materiaal en tractiemiddelen afdeling R&B

731

255

1.267

952

Tachymeter

40

2 Electrische auto's

115

Huisvesting stadhuis/stadskantoor Terneuzen

3.000

Incidentele baten en lasten