Vennootschapsbelasting (VpB)

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

bedrag x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0.9 Vennootschapsbelasting

Lasten

-23

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

-23

0

0

0

0

0

Incidentele lasten en baten