A. Lokale heffingen

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) vormen de belangrijkste lokale heffing van de gemeente. Het karakter van deze heffing is dat het een algemene belasting is. De opbrengsten vormen een algemeen dekkingsmiddel voor uitgaven.

Wij heffen OZB van eigenaren van woningen, eigenaren van niet woningen en gebruikers van niet woningen. De tarieven verhogen we in 2020 met 1,0%, waarbij de waardeontwikkeling van de woningen en niet-woningen gecorrigeerd wordt op het tarief. In de onderstaande tabel geven wij de waardeontwikkeling van de woningen en niet woningen weer, zoals Sabewa Zeeland heeft geprognosticeerd. Het tarief van de onroerende-zaakbelastingen is een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde van de aangeslagen objecten. Voor de WOZ-waarde 2020 geldt als waardepeildatum 1 januari 2019.

Rekeninghoudend met een tariefstijging van 1,0% en correctie van de waardeontwikkeling bedragen de tarieven als volgt:

 

tarief 2019

tarief-aanpassing

waarde-ontwikkeling

tarief 2020

Woningen eigenaar

0,1542%

1,0%

5,1%

0,1478%

Niet-woningen eigenaar

0,2929%

1,0%

1,0%

0,2929%

Niet-woningen gebruiker

0,2351%

1,0%

1,0%

0,2351%