A. Lokale heffingen

Markt-en standplaatsgelden

Markt- en standplaatsgelden

Voor de standplaatsen op de diverse markten in onze kernen heffen wij marktgelden. Standplaatsgeld brengen wij in rekening voor de losse standplaatsen in de gemeente. De tarieven van de markt- en standplaatsgelden verhogen wij met 1,0%. De markt- en standplaatsgelden zijn niet kostendekkend.

Berekening kostendekkendheid

2020

bedrag x € 1.000

Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente

134

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen

15

Netto kosten taakveld(en)

119

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

32

BTW

0

Totale kosten

151

Opbrengst heffingen

54

Dekkingspercentage

36%