A. Lokale heffingen

Reinigingsheffingen

Reinigingsheffingen

De reinigingsheffingen omvatten twee heffingen: 1) de afvalstoffenheffing en 2) reinigingsrechten.

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing vloeit voort uit de wettelijke taak van de gemeente om tenminste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. In 2020 verhogen wij de tarieven. De gemeenteraad besloot op 22 mei 2019 om de structurele aanpassingen van de hogere bijdrage aan OLAZ (circa € 102.000) te verhalen via de afvalstoffenheffing. Dit leidt tot een tariefsverhoging in 2020 van afgerond 1,4%. Daarnaast indexeren wij de tarieven met 1%. De tarieven voor de afvalstoffenheffing bedragen in 2020 voor een:

  • eenpersoonshuishouden: € 272,45 per jaar;
  • meerpersoonshuishouden: € 318,65 per jaar.

Berekening kostendekkendheid

2020

bedrag x € 1.000

Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente

6.807

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen

554

Netto kosten taakveld(en)

6.253

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

978

BTW

932

Totale kosten

8.163

Opbrengst heffingen

7.607

Dekkingspercentage

93%

Reinigingsrechten
Bij de heffing van reinigingsrechten is sprake van een individueel aanwijsbare afnemer aan wie de gemeente een individuele tegenprestatie heeft geleverd. Het tarief verhogen wij met 1,0%.

Berekening kostendekkendheid

2020

bedrag x € 1.000

Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente

65

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen

0

Netto kosten taakveld(en)

65

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

49

BTW

0

Totale kosten

114

Opbrengst heffingen

6

Dekkingspercentage

5%