A. Lokale heffingen

Parkeren

Parkeren

Voor het parkeren en daarvoor benodigde zaken heffen wij een parkeerheffing. De totale opbrengst parkeren bestaat uit de parkeerbelastingen (straatparkeren) en de parkeergelden die wij op privaatrechtelijke basis innen (parkeergarages). Ons parkeerbeleid is acceptabele tarieven voor bewoners, bezoekers en werkgevers/werknemers. Daarnaast stimuleren wij parkeren in de parkeergarages. Wij wijzigen de basistarieven voor het straatparkeren en de parkeergarages in 2020 niet. Het tarief voor straatparkeren bedraagt € 1,60 per uur. Het tarief voor de parkeergarages € 1,40 per uur.

Berekening kostendekkendheid

2020

bedrag x € 1.000

Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente

880

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen

12

Netto kosten taakveld(en)

867

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

211

BTW

0

Totale kosten

1.079

Opbrengst heffingen

1.077

Dekkingspercentage

100%