A. Lokale heffingen

Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten brengen wij in rekening voor de dekking van de kosten van de gemeentelijke begraafplaatsen. Wij hanteren het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. De tarieven voor de lijkbezorgingsrechten wijzigen wij in 2020 niet. Hiervoor laten wij € 49.000 uit de voorziening begraafrechten vrijvallen. Zo bereiken wij het dekkingspercentage van 100%. Zonder de mutatie aan de voorziening, zouden wij de tarieven met 5% moeten verhogen om op 100% uit te komen.

Berekening kostendekkendheid

2020

bedrag x € 1.000

Kosten taakveld(en), inclusief (omslag)rente

484

Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen

49

Netto kosten taakveld(en)

436

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

130

BTW

0

Totale kosten

566

Opbrengst heffingen

565

Dekkingspercentage

100%