A. Lokale heffingen

Kwijtschelding

Kwijtschelding

Sabewa Zeeland voert het door de gemeente vastgestelde kwijtscheldingsbeleid uit. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing. Kwijtschelding van afvalstoffenheffing is echter niet mogelijk voor: gebruikers van niet-permanente bewoonde woningen, voor het inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen, het extra ledigen van een container en inzamelen van snoeiafval. Het verzoek tot kwijtschelding beoordeelt Sabewa Zeeland. Zij toetst het vermogen, inkomen en uitgaven van de belastingplichtige aan de daarvoor gestelde normen. Wij passen de 100%-bijstandsnorm toe.