A. Lokale heffingen

Overzicht belangrijkste tarieven

Overzicht belangrijkste belastingtarieven

Belastingsoort

Grondslag

2019

2020

Onroerende zaakbelasting

Woningen eigenaar

WOZ-waarde

0,1542%

0,1478%

Niet-woningen eigenaar

WOZ-waarde

0,2929%

0,2929%

Niet-woningen gebruiker

WOZ-waarde

0,2351%

0,2351%

Afvalstoffenheffing

Gebruiker

Eenpersoonshuishouden

€ 266,15

€ 272,45

Meerpersoonshuishouden

€ 311,25

€ 318,65

Precariobelasting op kabels en leidingen

Eigenaar kabels/leidingen

Per m1

€ 1,57

€ 1,57

Rioolheffing

Eigenaar woning en niet-woningen

WOZ-waarde

0,093%

0,094%

Hondenbelasting

1e hond

Per hond

€ 71,55

€ 72,00

2e hond en volgende

Per hond

€ 161,05

€ 162,00

Kennel

Per kennel

€ 285,90

€ 288,00

Forensenbelasting

Eigenaar woning

WOZ-waarde

11,50‰

11,02‰

Toeristenbelasting

Bezoeker

Per overnachting

€ 0,79

€ 0,80

Parkeerbelastingen

Parkeren ondergronds

Per uur

€ 1,40

€ 1,40

Parkeren bovengronds

Per uur

€ 1,60

€ 1,60